Загальна характеристика окремого провадження
Курсова робота Цивільний процес
Загальна характеристика окремого провадження
Мова: Українська
Кількість сторінок: (43)
Додано: 12 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
15%
Робота виконана у 2016 році.
Актуальність теми роботи обумовлено значенням здійснення загальної характеристики окремого провадження, зважаючи на специфічні особливості даного виду цивільного процесуального провадження та його значення у цивільному процесуальному праві.
Розгляд справ у порядку окремого провадження пов'язаний, як правило, із зміною статусу фізичної особи.
Окреме провадження – це самостійний вид непозовного цивільного судочинства, у порядку якого розглядаються справи про підтвердження наявності або відсутності юридичних фактів, що мають значення для охорони прав та інтересів особи або створення умов здійснення нею особистих немайнових чи майнових прав або підтвердження наявності чи відсутності оспорюваних фактів.
Залежно від характеру вимоги, переданої на розгляд суду, кожна зі справ окремого провадження має свої, лише їй властиві, особливості. Однак усі ці справи мають спільні риси, що відрізняють їх від справ позовного провадження. Справи останнього типу у своїй основі мають правову вимогу –
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. СУТЬ І ЗНАЧЕННЯ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СИСТЕМІ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА 5
1.1. Поняття та значення окремого провадження, його історико-правові витоки 5
1.2. Компетенція суду в окремому провадженні 10
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ 15
2.1. Процесуальний порядок розгляду і вирішення справ щодо обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи 15
2.2. Процесуальний порядок розгляду і вирішення справ щодо надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності 29
2.3. Процесуальний порядок розгляду і вирішення справ щодо визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою 29
ВИСНОВКИ 38
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 41
1. Конституція (Основний Закон) України, прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року.
2. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради. – 2003. - №3
3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 р. № 1618-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40-41, 42. – Ст. 492
4. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 р. №2747-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005 р. – № 35-37. – Ст. 446.
...
25. Чурпіта Г. В. Деякі аспекти суб’єктного складу справ окремого провадження, що виникають із сімейних відносин / Г. В. Чурпіта //Юридична наука. – 2011. – № 6. – С. 46–52.

ВСЬОГО ВИКОРИСТАНО 25 ДЖЕРЕЛ
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи