Цивільне процесуальне представництво
Курсова робота Цивільний процес
Цивільне процесуальне представництво
Мова: Українська
Кількість сторінок: (38)
Додано: 11 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
26%
Робота виконана у 2018 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Судова гілка влади у демократичній державі гарантовано забезпечує правильний і своєчасний розгляд і вирішення цивільно-правових спорів, здійснення правосуддя у цивільних справах з метою захисту прав людини і основоположних свобод, утвердження законності, верховенства права та соціальної справедливості в державі. Реформування судочинства, зокрема, цивільного судочинства, є одним з пріоритетних напрямків розвитку України на шляху до євроінтеграції нашої держави. Однак воно неможливе без грунтовних наукових досліджень у галузі цивільного процесуального права.
Цивільне судочинство потребує простих і водночас ефективних процесуальних форм відправлення правосуддя, які забезпечуватимуть доступ кожної особи до справедливого суду та нададуть їй можливість отримати повний та своєчасний захист її порушених прав та охоронюваних законом інтересів. Значна кількість принципів, процесуально-правових інститутів галузі (інститути юрисдикції, підсудності, доказування,
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 6
1.1. Поняття, значення та підстави виникнення представництва 6
1.2. Субʼєкти представництва 10
РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 17
2.1. Види за підставою виникнення 17
2.2. Види за ступенем обовʼязковості 23
2.3. Види за ознаками осіб, в інтересах яких здійснюється представництво 26
РОЗДІЛ 3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА В СУДІ 28
3.1. Поняття та ознаки повноважень представника у суді 28
3.2. Оформлення повноважень представника у суді 31
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний процесуальний кодекс України №1618-ІV від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. − №40; №40-42. – стор.1530. – ст.492
3. Цивільний кодекс України №435-ІV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40. – ст.356
4. Сімейний кодекс України №2947-ІІІ від 10.01.2002 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. −№21. – ст.135
5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України № 5076-VІ 05.07.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №27. − стор.1438. – ст.282
6. Про господарські товариства: Закон України №1576-ХІІ від 19.09.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – ст.682
7. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України №1401-VІІІ від 02.06.2016 // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – №28. – стор.7. –
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи