Види експертиз в цивільному процесі
Курсова робота Цивільний процес
Види експертиз в цивільному процесі
Мова: Українська
Кількість сторінок: (35)
Додано: 7 листопада 2019
Унікальність
antiplagiatru
43%
Робота виконана у 2018 році.
Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3
ВСТУП 4
РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 6
1.1. Поняття судової експертизи та висновку експерта 6
1.2. Види експертиз у цивільному процесі 9
1.3. Вимоги до висновку експерту 12
РОЗДІЛ 2. ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ 19
2.1. Процесуальний порядок призначення експертизи 19
2.2. Особливості проведення експертизи 23
2.3. Оцінка висновку експерта 28
ВИСНОВКИ 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 33
ДОДАТОК 36
НОРМАТИВНІ АКТИ ТА МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ:

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 141.
2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. – №11. – Ст.7.
3. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р. // Офіційний вісник України. – 2004. – № 16. – Ст. 11.
4. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. − №28. – Ст. 232.
5. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень: Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. №53/5 // [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/conv/print1443897164547519
6. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 8 // [Електронний ресурс]. – Режим
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи