Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
Курсова робота Цивільний процес
Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
Мова: Українська
Кількість сторінок: (37)
Додано: 1 червня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Як форма здійснення прав та свобод людини і громадянина правосуддя повинно здійснюватися через належні судові процедури, у зв’язку з чим абсолютного значення набувають гарантії прав осіб, які звертаються до суду за захистом своїх прав, свобод та інтересів. Однією із таких гарантій є інститут участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Як інститут публічного спрямування його становлення і розвиток свідчить про те, що втручання державного механізму у вирішення приватно-правових спорів не повинно суперечити диспозитивності та змагальності цивільного процесу, а також не повинно виходити за межі принципів правової держави і права сторін на розпорядження. Це і визначає напрямок теоретичної розробки проблем інституту участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
Конституції України закріпила пріоритет прав людини,
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБʼЄКТІВ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ 5
1.1. Цивільний процесуальний правовий статус субʼєктів, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб 5
1.2. Мета участі у цивільному процесі субʼєктів, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб 11
РОЗДІЛ 2. ПІДСТАВИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ 15
2.1. Законні підстави участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб 15
2.2. Правові форми участі у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб 22
РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ОРГАНІВ ТА ОСІБ, ЯКИМ ЗАКОНОМ НАДАНО ПРАВО ЗАХИЩАТИ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ІНТЕРЕСИ ІНШИХ ОСІБ 29
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ
Показати ще
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний процесуальний кодекс України №1618-IV від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. − №40; №40-42. − стор.1530. – ст.492
3. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 №1697-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. − №2-3. − стор.54. – ст.12
4. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 №776/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. − №20. – ст.99

Спеціальна література:
5. Балюк М. І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України (цивільний процес у питаннях і відповідях). Коментарі, рекомендації, пропозиції: практ. посіб. / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 708 с.
6. Бондаренко М. С. Деякі питання залучення органів та осіб, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, у цивільний процес /
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи