Судові рішення у цивільному процесі
Курсова робота Цивільний процес
Судові рішення у цивільному процесі
Мова: Українська
Кількість сторінок: (53)
Додано: 28 травня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. На сьогоднішній день українське правосуддя знаходиться на шляху вироб¬лення процедури розгляду цивільних справ, яка б відповідала європейським та світовим стандартам і забезпечувала можливість реального захисту судом по¬рушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Суд, здійснюючи правосуддя в цивільних справах, із метою охорони та захисту прав та законних інтересів громадян України, іноземців або осіб без громадянства, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, інших учасників цивільних відносин вирішує спірні питання, пов’язані з визнанням: наявності в особи певних прав чи обов’язків, їх відсутності, факту порушення прав або законних інтересів особи діями чи бездіяльністю суб’єктів владних повноважень, у тому числі викладених у правозастосовчому індивідуальному акті суб’єкта владних повноважень, що оскаржується. Результат вирішення цивільно-правового спору фіксується
Показати ще
ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 5
1.1. Поняття та зміст судового рішення 5
1.2. Види судових рішень 11
1.2.1. Ухвали 11
1.2.2. Рішення 15
1.2.3. Постанови 21
1.3. Вимоги до судових рішень 23
РОЗДІЛ 2. УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ У СУДОВОМУ РІШЕННІ 32
2.1. Способи усунення недоліків у судовому рішенні 32
2.2. Законна сила судового рішення 38
ВИСНОВКИ 48
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 50
Нормативно-правові акти та судова практика:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний процесуальний кодекс України №1618-IV від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. − №40; №40-42. − стор.1530. – ст.492
3. Про доступ до судових рішень: Закон України від 22 грудня 2005 // Відомості Верховної Ради України. − 2006. − №15. − Ст.128
4. Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. № 740 // Офіційний вісник України. − 2006. − №22. − Ст.1623
5. Про судове рішення у цивільній справі: постанова Пленуму Вер-ховного Суду України від 18.12.2009 року № 14 // Вісник Верховно¬го Суду України. − 2010. − №1. − С.4
6. Рішення Конституційного Суду України від 31 травня 2011 року у справі за конституційним зверненням громадянки Сінюгіної Ірини Іванівни щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 376
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи