Процесуальні особливості розгляду справ про перехід права власності на земельну ділянку
Курсова робота Цивільний процес
Процесуальні особливості розгляду справ про перехід права власності на земельну ділянку
Мова: Українська
Кількість сторінок: (36)
Додано: 27 травня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Досить проблемним на сьогоднішній день залишається питання переходу прав на земельну ділянку. Не дивлячись на те, що законодавець приділив увагу цьому питанню і в нормах Земельного кодексу України (далі – ЗК), і в нормах Цивільного кодексу України (далі – ЦК), а також і в ряді інших законодавчих актів, але це жодним чином не вплинуло на повне розуміння такого інституту та правильне трактування існуючих норм. Навпаки, майже повне дублювання ст. 120 ЗК та ст. 377 ЦК заплутує та призводить до дилеми, яка ж норма є переважною і чи є взагалі різниця в їх застосуванні. Саме тому існує безліч проблемних питань які виникають у процесі судового розгляду даної категорії справ. Це і зумовлює актуальність даного дослідження.
Мета і завдання дослідження зумовлені актуальністю даної теми. Мета даної курсової роботи полягає у проведенні комплексного правового аналізу особливостей судового розгляду справ про перехід права власності на земельну ділянку.
Для досягнення
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ СУДІВ З РОЗГЛЯДУ ЗЕМЕЛЬНИХ ТА ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ МАЙНОВИХ СПОРІВ 5
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 12
2.2. Застосування судами законодавства про право власності на земельну ділянку при розгляді цивільних справ 12
2.3. Специфіка розгляду цивільних справ про спадкування земельних ділянок 15
РОЗДІЛ 3. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО ПРИМУСОВЕ ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК, ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА, ЩО НА НИХ РОЗМІЩЕНІ, З МОТИВІВ СУСПІЛЬНОЇ НЕОБХІДНОСТІ 21
ВИСНОВКИ 32
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 34
Нормативно-правові акти та судова практика:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Земельний кодекс України №2768-III від 25.10.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. − №3. – ст.27
3. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
4. Цивільний процесуальний кодекс України №1618-IV від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. − №40; №40-42. − стор.1530. – ст.492
5. Господарський процесуальний кодекс України №1798-XII від 06.11.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. −№6. – ст.56
6. Кодекс адміністративного судочинства України №2747-IV від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №35-36, 37. – стор.1358. – ст.446
7. Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи