Процес доказування у цивільному процесі
Курсова робота Цивільний процес
Процес доказування у цивільному процесі
Мова: Українська
Кількість сторінок: (32)
Додано: 27 травня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Прийняття Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України), а також проведенням судової реформи у 2016 р., зумовили підвищення актуальності дослідження доказування у цивільному процесі України, це повʼязано з тим, що цивільний процес став більш змагальним: суттєво змінилися підходи до проблематики судового доказування та використання засобів доказування.
Будучи важливою складовою правосуддя, судове доказування відіграє провідну роль в системі цивільного процесуального права. Згідно ст. 1 ЦПК України, завданнями цивільного судочинства являється справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ для захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Вирішення цивільної справи безпосередньо залежить від встановлення судом дійсних її обставин, від досягнення повних, всебічних і обʼєктивних знань про права та обовʼязки сторін,
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОКАЗУВАННЯ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 6
1.1. Поняття та мета доказування в цивільному процесі 6
1.2. Предмет доказування в цивільному судочинстві 10
Висновки до Розділу 1 14
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ДОКАЗУВАННЯ 15
2.1. Належність доказів і допустимість засобів доказування 15
2.2. Оцінка доказів у цивільному процесі 17
Висновки до Розділу 2 20
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗПОДІЛУ ОБОВʼЯЗКІВ ПО ДОКАЗУВАННЮ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД НЬОГО 21
3.1. Розподіл обовʼязків по доказуванню. Доказові презумпції 21
3.2. Звільнення від доказування в цивільному судочинстві 23
Висновки до Розділу 3 27
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр?test=ejcMfVG5TmfgfVx.ZiO22RJHHI47gs80msh8Ie6
2. Цивільний процесуальний кодекс України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15

Спеціальна література:
3. Андрійцьо В. Д. Мета процесу судового доказування в цивільному судочинстві / В. Д. Андрійцьо // Адвокат. − К.: Експрес-поліграф, 2013. − №6 (153). − С.25-28
4. Васильєв С. В. Цивільний процес: навчальний посібник. – Харків: ТОВ «Одіссей», 2008. – 480 с.
5. Грабовська О. Специфіка формування предмета доказування в цивільному процесі / О. Грабовська // Підприємництво, господарство і право. − 2016. − №3. − С.15-20
6. Гробова А. А. Докази і доказування в цивільному судочинстві / А. А. Гробова, І. В. Шумейко // Публічне право. − 2016. − №2. − С.319-323
7. Каламайко А. Ю. Електронні засоби доказування в цивільному процесі: дис. ... канд. юрид. наук:
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи