Правове становище цивільного процесуального представника як самостійного суб'єкта цивільних правовідносин, його повноваження
Курсова робота Цивільний процес
Правове становище цивільного процесуального представника як самостійного суб'єкта цивільних правовідносин, його повноваження
Мова: Українська
Кількість сторінок: (39)
Додано: 24 травня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Представництво у цивільному судочинстві являється процесуальним засобом реалізації права громадян на судовий захист проти посягань на честь та гідність особи, на особисту свободу і майно, життя та здоровʼя, гарантований Конституцією України. Представництво забезпечує участь громадян і організацій у цивільному процесі, надає їм можливість використовувати юридично-грамотних осіб для ведення цивільних справ у суді та захищати свої субʼєктивні права й інтереси. Представництво – це правовідношення, при якому представник на підставі наданих їй повноважень діє і виступає від імені іншої особи, яку він представляє, при цьому створюючи, змінюючи або припиняючи безпосередньо для неї цивільні права та обовʼязки.
Роль представництва полягає у тому, що за допомогою даного інституту, у юридичних осіб є можливість повніше реалізовувати свої повноваження, та захищати свої інтереси в суді, з допомогою професійних юристів. Завдяки інституту представництва стає можливим
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 5
1.1. Поняття, значення та підстави виникнення представництва 5
1.2. Субʼєкти представництва 10
РОЗДІЛ 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 17
2.1. Види за підставою виникнення 17
2.2. Види за ступенем обовʼязковості 23
2.3. Види за ознаками осіб, в інтересах яких здійснюється представництво 26
РОЗДІЛ 3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКА В СУДІ 28
3.1. Поняття та ознаки повноважень представника у суді 28
3.2. Оформлення повноважень представника у суді 31
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний процесуальний кодекс України №1618-ІV від 18.03.2004 // Відомості Верховної Ради України. – 2004. − №40; №40-42. − стор.1530. – ст.492
3. Цивільний кодекс України №435-ІV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
4. Сімейний кодекс України №2947-ІІІ від 10.01.2002 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. −№21. – ст.135
5. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України № 5076-VІ 05.07.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2013. − №27. − стор.1438. – ст.282
6. Про господарські товариства: Закон України №1576-ХІІ від 19.09.1991 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. − №49. – ст.682
7. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя): Закон України №1401-VІІІ від 02.06.2016 // Відомості Верховної Ради України. – 2016. − №28. − стор.7. – ст.532

Спеціальна
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи