Організація курортних підприємств готельних господарств на прикладі готелю: radisson blu resort bukovel
Курсова робота Готельна справа
Організація курортних підприємств готельних господарств на прикладі готелю: radisson blu resort bukovel
Мова: Українська
Кількість сторінок: (37)
Додано: 2 лютого
Унікальність
etxt
72%
Поняття та класифікація готельних підприємств
Під готелем розуміється підприємство, призначене для тимчасового проживання. У правилах надання готельних послуг, готель розглядається як майновий комплекс (будівля, частина будівлі, устаткування та інше майно), призначений для надання послуг.
Готельне підприємство - це один вид із засобів розміщення, що має власну класифікацію. Під місткістю готельного підприємства розуміється кількість спальних місць або номерів, яке може бути запропоновано гостям в один і той же час. Ліжко-місце (спальне місце) - площа з ліжком, призначена для використання однією людиною. Номер - це приміщення, яке складається з одного або ж декількох ліжко-місць, обладнане в узгодженні з вимогами до готелю даної категорії.
Актуальність роботи. Підприємства ресторанно-готельного бізнесу належать до сфери туризму і є важливою складовою сфери послуг, яка динамічно розвивається, посилює свою роль у виробництві валового внутрішнього продукту країни і у вирішенні соціальних проблем суспільства. У свою чергу підприємства громадського харчування, готелі є одними з найперспективніших галузей сфери послуг, що швидко розвиваються.
Готельний сервіс – провідна галузь сфери обслуговування. Стан ринку готельних послуг в наш час характеризується рівнем конкуренції, яка, в свою чергу, знаходиться на висоті, різноманітністю видів додаткових та основних послуг, що надаються на підприємстві, а так само рівнем обслуговування і його підвищенням. З точки зору організації та управління готельні комплекси являють собою складні системи, які складаються з різних взаємозв'язаних служб.
У більшості країн готелі відіграють важливу роль, так як вони надають можливості для проведення конференцій, нарад, ділових зустрічей, а також
Показати ще
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ 3
1.1.Поняття та класифікація готельних підприємств 5
1.2.Особливості надання і класифікація готельних послуг 9
РОЗДІЛ 2.ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ГОСПОДАРСТВ НА ПРИКЛАДІ ГОТЕЛЮ RADISSON BLU RESORT BUKOVEL 15
2.1.Загальна характеристика готельного підприємства radisson blu resort bukovel 15
2.2. Інфраструктура готельного підприємства 17
РОЗДІЛ 3.ОСНОВНІ ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ КУРОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНИХ ГОСПОДАРСТВ 30
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 37
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Абрамова Т.В., Барзыкин Ю.А., Шарафутдинов В.Н. XXI век станет веком туризма. //ЭКО – 2005. - № 9. – 459 с.
2. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл./Київський ун-т туризму, економіки і права. - К.: Знання України, 2003. - 370 с.
3. Агеева O.A., Двориченко В.В, Забаев Ю.В. и др. Некоторые аспекты функционирования индустрии туризма / Под общ. ред. А.Л.Лесникова, И.П.Мацицкого, А.В.Чернышева.- М.: Вестник, 2012. – 375 с.
4. Александрова А.Ю. Международный туризм / Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Аспект Прес, 2001. – 190 с.
5. Барчуков И.С. Санаторно-курортное дело: учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 303 с.
6. Бушманова Н.В., Мазлова М.А., Падалкина О.Н. Туристические услуги и их роль в организации обслуживания потребителей.//Современные технологии в сервисе, туризме и управлении. _ Майкоп: Изд-во МГТИ, 2002. – 190
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи