Розрахунок платіжними картами
Курсова робота Фінансове право
Розрахунок платіжними картами
Мова: Українська
Кількість сторінок: (36)
Додано: 13 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
40%
Робота виконана у 2017 році.Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
Актуальність теми дослідження. У зв’язку із ускладненням економічних відносин та постійним розвитком технологій відбувається поступова модернізація фінансового законодавства. І хоча для правової системи України все ще традиційною залишається певна застарілість підходів, слід відмітити зміни в сфері правового регулювання розрахунків, які мали місце упродовж останніх декількох років.
Варто підкреслити, що основною метою стратегічного розвитку банківської системи України є створення надійної, ефективної і прибуткової банківської системи, яка б максимально задовольняла вимоги та очікування клієнтів, інвесторів і була б стійкою до криз. Сучасні платіжні системи є важливою частиною економічної і фінансово-кредитної інфраструктури країни. Ефективні та безпечні платіжні системи мають вирішальне значення для функціонування економіки і забезпечення фінансової стабільності.
За останні 15 років ринок платіжних систем, зокрема інфраструктура ринку електронних платіжних засобів в Україні,
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ БЕЗГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ 7
1.1. Правова природа безготівкових розрахунків 7
1.2. Поняття та види платіжних карток 13
РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ПЛАТІЖНОГО ЗАСОБУ 20
2.1. Поняття та сторони договору про використання електронного платіжного засобу 20
2.2. Форма та зміст договору про використання електронного платіжного засобу 23
ВИСНОВКИ 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 28
ДОДАТКИ 31
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
3. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні : Закон України №2346-14 від 05.04.2001 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. − №29. – ст.137
4. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті : Постанова Національного Банку України №22 від 21.01.2004 // Офіційний вісник України. – 2004. − №13. − стор.110. – ст.908
5. Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів: Постанова Правління Національного Банку України №705 від 05.11.2014 // Офіційний вісник України. – 2014. − №99. − стор.285. – ст.2918
6. Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України : Постанова
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи