Сутність документних ресурсів та їх значення для функціонування соціальної комунікаційної системи
Курсова робота Документознавство
Сутність документних ресурсів та їх значення для функціонування соціальної комунікаційної системи
Мова: Українська
Кількість сторінок: (39)
Додано: 1 травня
Унікальність
antiplagiatru
35%
Робота виконана у 2017 році.

Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 3
ВСТУП 4
Розділ 1. Теоретичні аспекти наукового осмислення поняття «документ» 7
1.1. Аналітичний огляд літератури за темою дослідження 7
1.2. Походження терміну «документ», його поняття, суть та ознаки 9
Висновки до Розділу 1 13
Розділ 2. Загальна характеристика документних ресурсів як складової документної комунікаційної системи 14
2.1. Суть та значення поняття «документний ресурс» та його співвідношення з іншими поняттями (документний потік, документний масив, документний фонд) 14
2.2. Документні ресурси, потоки, масиви, фонди як системні об’єкти, їх основні ознаки, властивості, параметри та функції 17
Висновки до Розділу 2 24
Розділ 3. Особливості документальної комунікації в системі соціальних комунікацій 25
3.1. Поняття, суть та види документальної комунікації 25
3.2. Структура документальної комунікаційної системи 29
Висновки до Розділу 3 32
ВИСНОВКИ 33
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 35
ДОДАТКИ 38
1. Банасюкевич В.Д., Єлпатьевський А.В., Образцова А.Н., Калишевич З.Є. Первий стандарт на терминологию делопроизводства и архивного дела // Советские архивы. – 1971. − №5 – С.81-85
2. Бездрабко В. В. До питання еволюції науки про документ, або один сюжет з історії джерелознавства та формування передумов документознавства / В. В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. − 2011. − №1. − С.8-16
3. Демчина Л. Документно-інформаційні комунікації: курс лекцій для студ. спец. “Документознавство та інформаційна дільність” / Л.І. Демчина. – Івано-Франківськ: Факел, 2004. – 82 с.
4. Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика: Матеріали наук. конф. 18 грудня 2002 р. / М.С. Слободяник. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 100 с.
5. Документознавство: курс лекцій з дисципліни „Документознавство” для студ. І – ІІ курсу вищ. навч. закл. спец. 6.020100 „Документознавство та інформаційна діяльність” [у 2-х ч.] – Ч. 1 / уклад.: О. Ю. Малюк, Н. М. Лєсовець, Г.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи