Наукові підходи до розуміння адміністративного процесу
Курсова робота Адміністративне право
Наукові підходи до розуміння адміністративного процесу
Мова: Українська
Кількість сторінок: (28)
Додано: 13 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
30%
Робота виконана у 2017 році.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Процесуальне право в Україні, як прийнято вважати в теорії права, складається з чотирьох галузей процесуального права: кримінально-процесуального, цивільного процесуального, господарського процесуального, підгалузі адміністративного права – адміністративно-процесуального права.
Проблематика адміністративного процесу у різні часові періоди привертала увагу вітчизняних вчених-адміністративістів як на рівні дослідження окремих проблемних аспектів, так і на рівні ґрунтовних дисертаційних робіт. Як наслідок, адміністративно-правова наука збагатилася численними науковими доробками, в яких досліджувалися сутність та принципи адміністративного процесу, проблемні питання щодо його змістовного наповнення; здійснено неодноразові спроби розкрити правову природу адміністративного процесу та особливості його співвідношення з іншими процесуальними категоріями адміністративного права. Однак це викликало суттєві розбіжності між вченими у розумінні адміністративного
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 5
1.1. Становлення і розвиток адміністративного процесу 5
1.2. Поняття та ознаки адміністративного процесу, його співвідношення з іншими поняттями 9
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ ДО РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 15
2.1. Юрисдикційний (вузький) підхід до розуміння адміністративного процесу 15
2.2. Управлінський (широкий) підхід до розуміння адміністративного процесу 17
2.3. Судочинний підхід до розуміння адміністративного процесу 20
ВИСНОВКИ 24
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 26
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кодекс адміністративного судочинства України №2747-IV від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №35-36, 37. – стор.1358. – ст.446
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення №8073-X від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради України. – 1984. − №51. – ст.1122

СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА:
4. Адміністративне право України. Академічний курс: [підручник] у 2 т./ Ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова). − К. : Юридична думка, 2004. -Т.1. Загальна частина. − 584 с.
5. Адміністративний процес: основні підходи до розуміння / М.В. Лошицький, С.О. Короєд // Держава і право. − 2012. − Вип. 55. − С. 236-242
6. Александров Д. Адміністративне судочинство України: конспект для підготовки до іспиту. − Київ.: 2013. − 85 с.
7. Бандурка О. М. Адміністративний процес: підручник для вищих
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи