ДІЯЛЬНІСТЬ В МІСЦЕВИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ на прикладі міста Одеса
Дипломна робота Журналістика
ДІЯЛЬНІСТЬ В МІСЦЕВИХ УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ на прикладі міста Одеса
Мова: Українська
Кількість сторінок: (80)
Додано: 29 січня
Унікальність
etxt
93%
1.1.Сутність, мета, функції засобів масової інформації
Засоби масової інформації (ЗМІ) - преса, радіо, телебачення - це самостійна індустрія, яка направлена на становлення певної громадської думки, національної політичної свідомості та самосвідомості населення із застосуванням організаційно-технічних комплексів, які призначені для забезпечення масового тиражування і певну передачу словесної, образної та музичної інформації.
Якщо класифікувати види ЗМІ, то можна побачити, що кожний вид складається з певної системи символів: друк або преса - письмові слова або візуальний образ; радіо - слово, музику; телебачення - синтез слова, рухомого зображення та музики.
У таблиці 1.1. представлено класифікацію Засобів масової інформації, їх слабкі та сильні сторони [14, c.290].
ВСТУП

Актуальність дослідження. У сучасних умовах засоби масової інформації (ЗМІ), зважаючи на суспільну важливість, масовість та доступність, мають величезний вплив на духовні процеси, що відбуваються в суспільстві. Залучаючи громадян до інформаційних відносин, ЗМІ формують певні ціннісно-смислові моделі для засвоєння суспільством і таким чином змінюють аксіологічну картину соціуму.
Наше дослідження присвячено діяльності журналістів та інших співробітників ЗМІ безпосередньо на рівні обласних і міських телеканалів, радіо, газет та журналів (що нами далі буде називатися «місцеві українські ЗМІ»).
Проблема дослідження полягає у тому, що робітники центральних українських ЗМІ і робітники місцевих українських ЗМІ працюють у дуже різних умовах, і безпосередньо останнім (умовам праці місцевих ЗМІ, також особливостям такої праці) не надано належної уваги в соціологічних дослідженнях.
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ I.ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ 5
1.1.Сутність, мета, функції засобів масової інформації 5
1.2.Правове регулювання українських ЗМІ 14
1.3.Історія становлення українських ЗМІ 17
РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ 25
2.1. Стан українських електронних ЗМІ (телебачення, радіо) 25
1.3.Преса, інформаційні агентства і український сегмент мережі Інтернет 37
2.3.Основні проблеми функціонування сучасних ЗМІ 47
РОЗДІЛ ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ЗМІ (на прикладі м. Одеси) 53
ВИСНОВКИ 75
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 79
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Решение №695 от 18 апреля 1949 года «О строительстве в Киеве телевизионного центра».
2. Закон України про інформацію // Відом. Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - С. 12.
3. Закон України про інформаційні агентства // Відом. Верховної Ради України. - 1995. - № 13. - С. 83.
4. Закон України про інформаційний суверенітет та інформаційну безпеку України. - Режим доступу: www.rada.gov.ua
5. Закон України про телебачення і радіомовлення. - Режим доступу: www.rada.gov.ua
6. Закон України про друковані засоби масової інформації // Відом. Верховної Ради України. - 1993. - № 1. - Ст. 1.
7. Закон України про систему Суспільного телебачення і радіомовлення // Відом. Верховної Ради України. - 1997. - № 45.
8. Закон України про порядок висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації // Відом. Верховної Ради України. - 1997. - № 49. - С. 1
9. Андреев Э.П., Осипов Г.В. Методы
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи