Соціальні цінності української молоді
Дипломна робота Соціологія
Соціальні цінності української молоді
Мова: Українська
Кількість сторінок: (79)
Додано: 29 січня
Унікальність
etxt
81%
Сім'я - найважливіший з феноменів, який супроводжує людину протягом всього його життя. Сім'єю в соціології називають соціальне об'єднання, члени якого пов'язані спільністю побуту, взаємною моральною відповідальністю та взаємодопомогою. За своєю суттю, сім'я є системою відносин між чоловіком і дружиною, батьками і дітьми, засновану на шлюбі або кровній спорідненості має історично визначену організацію [5, c.45]. Значимість її впливу на розвиток особистості людини, її складність, багатогранність і проблематичність обумовлюють велику кількість різних підходів до вивчення сім'ї, а також визначень зустрічаються в науковій літературі. Проаналізувавши теоретичні джерела з проблеми сім'ї в соціології, ми виділили кілька підходів до її визначення:
Так, методологія символічного інтеракціонізму розглядає сім'ю як малу соціальну групу. Сім'я розуміється тут як сукупність соціальних ролей, які виникають і реалізуються у взаємодії її членів, зумовлюючи їх позиції. У більшості таких досліджень
Показати ще
Актуальність роботи. Сім'я і її цінності залишаються одним з найбільш істотних людських цінностей, які значимі досі, не дивлячись на домінування індивідуалізму і споживацтва. Разом з тим слід зазначити, що в рамках соціології інтерес до сімейних цінностей має хвилеподібну динаміку, що частково пов'язано з глибинними трансформаціями і прихованим переходом від сімейних проблем до більш актуальних.
Сім'я є джерелом любові, поваги, солідарності та прихильності, тому інтерес дослідників до даної проблематики зумовлений проявом кризових тенденцій у функціонуванні сучасної сім'ї, які охоплюють усі сфери її життєдіяльності. Під цією кризою мається на увазі нездатність інституту сім'ї виконувати свої основні функції, з якими вона успішно справлялася раніше. Можливо, ці процеси не свідчать про його занепаді, як вважають деякі дослідники, а це скоріше є трансформація сімейних цінностей, що вимагає серйозного осмислення, як на теоретичному, так і емпіричному рівнях [1, с.220].
Крім того,
Показати ще
ЗМІСТ
Вступ 3
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методологічне підґрунтя щодо вивчення інституту сім’ї 6
1.1 Сім’я як об’єкт наукового аналізу 6
1.2 Соціологічний дискурс про природу трансформацій у сучасній родині 15
РОЗДІЛ 2. ВИЯВЛЕННЯ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ І ОРІЄНТАЦІЙ МОЛОДІ УКРАЇНИ 31
2.1. Образ сім'ї в уявлення сучасної української молоді 31
2.2 Сімейні цінності сучасної української молоді 43
Висновки 53
Список літератури 57
Додатки 62
Список літератури

1. Адамчук Д. В. Баранова Є. В. Прояв девіації в підліткової субкультури // Питання психології. 2004. № 3. – 350 с.
2. Алфеева Е. В., Мкртумян В. А. Изучение представлений о будущей семье у подростков из полных и неполных семей и детских домов с помощью методики «Рисунок семьи» в модификации Корман // Семья и родительство – XXI век: Сборник научных трудов всероссийской Интернет-конференции с международным участием / Под ред. Р. В. Овчаровой. Курган, 2009. – 190 с.
3. Антонов А.І., Медков В.М. Соціологія сім'ї. М .: Вид-во МДУ. 2003. - 489
4. Бек У. Что такое глобализация? М.: Прогресс-традиция, 2001. – 307 с.
5. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М., 1986. – 350 с.
6. Богомолова М.І. Використання афіліації у вихованні культури міжнаціонального спілкування / М.І.Богомолова // Дитячий садок від А до Я. 2006. №.6. – 301 с.
7. Бодалев А.А. Психология общения. - Воронеж: Изд.Московского психологического института, 2002. – 348 с.
8. Василюк, Ф.Е.
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи