Правова охорона компонування інтегральних мікросхем
Дипломна робота Інтелектуальна власність
Правова охорона компонування інтегральних мікросхем
Мова: Українська
Кількість сторінок: (65)
Додано: 28 квітня
Унікальність
antiplagiatru
28%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми роботи обумовлено значенням вивчення особливостей правової охорони компонування інтегральних мікросхем, зважаючи на доволі невисоку розробленість вказаної тематики у науковій та спеціальній літературі.
Однією з найважливіших умов формування правової держави є визнання і гарантування прав і свобод людини і громадянина. Гарантування прав і свобод повинне здійснюватися за допомогою установлених державою мір, у тому числі таких мір, які реально дозволили б здійснювати і захищати надані права і свободи. Конституція України гарантує громадянам свободу літературної, художньої і наукової творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
В даний час нашою державою приділяється увага розкриттю інтелектуального потенціалу свого народу і створенню умов для гідної реалізації своїх можливостей. Проголосивши в Конституції гарантування свободи усіх видів
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ 8
1.1. Поняття інтегральної мікросхеми та критерії її патентоздатності 8
1.2. Суб’єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральних мікросхем 14
РОЗДІЛ 2. УМОВИ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ КОМПОНУВАННЮ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ 21
2.1. Процедура оформлення права інтелектуальної власності на компонування інтегральних мікросхем 21
2.2. Права та обов’язки суб’єктів, що випливають з реєстрації компонування інтегральних мікросхем 30
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ МІКРОСХЕМ 40
3.1. Порушення прав власника зареєстрованого компонування інтегральних мікросхем 40
3.2. Захист права інтелектуальної власності на топографії інтегральних мікросхем за законодавством України 47
ВИСНОВКИ 54
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 60
Нормативно-правові акти:
1. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності TRIPS від 15.04.1994 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/981_018
2. Конституція (Основний Закон) України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Урядовий кур’єр. – 1996. – №129-130.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР). – 1984. – додаток до № 51. – ст.1122.
4. Кримінальний Кодекс України від 5 квітня 2001 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2001. – № 25-26.
5. Цивільний Кодекс України від 16 січня 2003 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 40-44.
6. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року //Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – №18, № 19-20, N 21-22. – ст.144.
7. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 року //Відомості Верховної Ради
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи