Використання технологій Microsoft Office Online
Дипломна робота Інформатика
Використання технологій Microsoft Office Online
Мова: Українська
Кількість сторінок: (65)
Додано: 22 квітня
Унікальність
antiplagiatru
25%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Хмарні сервіси − це певна система серверів для збереження даних та інформації, з якою можна з’єднатись через Інтернет. Ця технологія сервісів дає змогу споживачам використовувати програми з будь-якого комп’ютера без установки та доступу до особистих файлів. За рахунок централізації облікової та управлінської інформації, обробки, надійності зберігання даних та пропускної здатності, хмарні сервіси дають змогу значно ефективніше вести управління підприємством. Дані технології почали стрімко втручатися в усі сфери суспільного життя, в тому числі і в освіту.
Головна мета використання освітньої системи − якісне відтворення людського потенціалу країни для забезпечення стратегічних завдань розвитку суспільства. Дійсно, освіта як система є унікальним соціальним інститутом, покликаним розвивати і примножувати людський капітал суспільства, формуючи ідеї, соціально-значущі ідеали, світоглядні позиції, надії, що конструюють як майбутнє суспільство в цілому, так і
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 7
1.1. Аналітичний огляд літератури за темою 7
1.2. Хмарні технології у навчальному процесі 13
1.3. Microsoft office online: характеристика та особливості його використання у навчальному процесі 16
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ПРОГРАМ MICROSOFT OFFICE ONLINE У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 21
2.1. Робота з документами World Online 21
2.2. Специфіка роботи з книгою Excel Online 29
2.3. Особливості роботи з презентаціями PowerPoint Online 35
2.4. Навчання роботи з електронним записником OneNote 43
РОЗЛІЛ 3. ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ 49
ВИСНОВКИ 59
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 63
1. Бодненко Д. М. Microsoft Office 365 та його використання у навчальному процесі In: Інформаційні технології − 2015: зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р, 28-29 травня 2015, Київський університет імені Бориса Грінченка.
2. Болдар О.І., Бодненко Д.М, Шевельова О.С., Борисова А.С. Microsoft Office 365 та його використання у навчальному процесі [Електронний ресурс]. − Режим доступу:
http://elibrary.kubg.edu.ua/10096/1/O_Boldar_2015_05_25_konf_IS.pdf
3. Буртовий С. В. Хмарні технології в освіті: Microsoft, Google, IBM [Електронний ресурс] / С. В. Буртовий. – Режим доступу:
http://oin.in.ua/osvitni-hmary-microsoft-google-ibm-suchasni-instrumenty-formuvannya-osvitnoho-seredovyscha-navchalno-doslidnytskoji-diyalnosti-ditej/
4. Вакалюк Т. А. Хмарні технології в освіті. Навчально-методичний посібник для студентів фізико-математичного факультету. – Житомир: вид-во ЖДУ, 2016. – 72 c.
5. Ветров І. А. Office 365. Перші кроки до "Віртуальної учительської"
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи