Поняття та припинення цивільно-правового договору
Дипломна робота Цивільне право
Поняття та припинення цивільно-правового договору
Мова: Українська
Кількість сторінок: (101)
Додано: 27 квітня
Унікальність
antiplagiatru
50%
Робота виконана у 2017 році.
Аткуальність теми дослідження. З проголошенням незалежності України одним із пріоритетних напрямків її державно-правового розвитку стало створення демократичної, правової, соціальної держави, забезпечення всебічного захисту прав і свобод людини та громадянина, а також побудови економіки нашої держави на засадах ринкової моделі. Важлива роль у цьому процесі відводиться цивільно-правовому договору як підставі та регулятору виникнення цивільних правовідносин.
Зміна та розірвання цивільно-правового договору становить собою дуже важливий момент у цивільних правовідносинах, адже від того, з яких причин та за яких умов він змінюється чи розривається залежить подальша доля вказаних відносин.
Слід констатувати, що нині нормативно-правове регулювання інституту зміни та розірвання цивільно-правового договору в нашій державі містить ряд системних проблем, а подекуди і відвертих юридичних недоліків. Крім цього, резюмуємо, що на сьогодні вітчизняна доктрина не містить єдиного комплексного
Показати ще
Вступ 3
Розділ 1. Характеристика правового регулювання цивільно-правових договорів та особливості їх припинення 6
1.1. Поняття, правова природа та види цивільно-правових договорів 6
1.2. Загальні підстави припинення цивільно-правового договору 18
Висновки до Розділу 1 29
Розділ 2. Розірвання договору як основна підстава припинення цивільно-правових договорів в Україні 30
2.1. Загальні положення про розірвання цивільно-правових договорів в Україні 30
2.2. Способи розірвання цивільно-правового договору 38
2.3. Проблеми розірвання цивільно-правових договорів за цивільним законодавством України 48
Висновки до Розділу 2 54
Розділ 3. Зміна цивільно-правового договору як альтернатива його розірванню 56
3.1. Загальні положення про зміну цивільно-правових договорів в Україні 56
3.2. Підстави зміни цивільно-правового договору в законодавстві Україні 61
3.3. Проблеми зміни цивільно-правових договорів в Україні 69
Висновки до Розділу 3 84
Висновки 85
Список використаних джерел 90
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
3. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №18. – ст.144
4. Гражданский кодекс Азербайджанской Республики: Кодекс Азербайджанской Республики от 28 декабря 1999 года // Сборник законодательных актов Азербайджанской Республики. – 2000. – № 4. – Ст. 250.
5. Гражданский кодекс Кыргызской Республики: Части I и II. – Бишкек: Норм. акты Кыргызской Республики, 2000. – 568 с.
6. Гражданский кодекс Республики Армения: Кодекс Республики Армения от 5 мая 1999 года [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу: http://www.parliament.am/law_docs/050598HO239rus.html?lang=rus
7. Гражданский кодекс Республики Беларусь: Кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 года // КонсультантПлюс:
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи