Поняття та сутність адвокатської діяльності, принципи її організаційної діяльності
Дипломна робота Адвокатура
Поняття та сутність адвокатської діяльності, принципи її організаційної діяльності
Мова: Українська
Кількість сторінок: (91)
Додано: 27 квітня
Унікальність
antiplagiatru
40%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Забезпечення приведення української адвокатури до європейського рівня є необхідною вимогою у побудові громадянського суспільства. Адже судова система в Україні, попри всі спроби її реформування, залишається вотчиною судової бюрократії. Натомість, адвокати через свої професійні обов’язки щоденно виступають правовими представниками громадян, з яких складається громадянське суспільство.
Одним із завдань сучасної адвокатури, як найважливішого інституту громадянського суспільства, є прагнення до постійного вдосконалення якості надання кваліфікованої правової допомоги з метою підвищення правової захищеності громадян і реалізації їх конституційних прав, свобод та законних інтересів. Таке вдосконалення можливе шляхом проведення комплексних теоретико-правових досліджень, виявленні основних проблемних питань адвокатської діяльності та пошуку способів усунення недоліків її правового регулювання.
Актуальність теми роботи підтверджується тенденціями і динамікою
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ІНСТИТУТ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ 6
1.1. Історія становлення та розвитку адвокатури в Україні 6
1.2. Поняття, сутність та види адвокатської діяльності 15
1.3. Правове регулювання адвокатської діяльності 24
РОЗДІЛ 2. ПРИНЦИПИ ТА ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 35
2.1. Характеристика основних принципів адвокатської діяльності 35
2.2. Адвокатська таємниця 44
2.3. Дисциплінарна відповідальність адвокатів 52
РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 58
3.1. Правовий статус адвоката 58
3.2. Індивідуальна адвокатська діяльність 62
3.3. Адвокатські бюро та адвокатські об’єднання 67
ВИСНОВКИ 72
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 78
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України №5076-VI від 05.07.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2013. − №27. − стор.1438. – ст.282
3. Про вищу раду юстиції: Закон України №1798-VIII від 21.12.2016 // Відомості Верховної Ради України. – 2017. − №7-8. − стор.6. – ст.50
4. Про безоплатну правову допомогу: Закон України №3460-VI від 02.06.2011 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. − №51. − стор.2136. – ст.577
5. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України №2464-VI від 08.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2011. − №2-3. − стор.34. − ст.11
6. Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи