Процедура адміністративного оскарження
Дипломна робота Адміністративне право
Процедура адміністративного оскарження
Мова: Українська
Кількість сторінок: (86)
Додано: 29 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
40%
Робота виконана у 2017 році.
Характеризується високою якістю, науковою новизною та відсутністю запозичень чужого тексту без достовірних посилань на джерела.
.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ 8
1.1. Поняття, зміст та принципи адміністративного оскарження 8
1.2. Стадії адміністративного провадження за скаргою: загальний огляд 21
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СКАРГ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ (ПУБЛІЧНОЇ) ВЛАДИ 27
2.1. Правове регулювання процедури подання та розгляду скарг 27
2.2. Правове регулювання прийняття та виконання рішення за скаргою 50
РОЗДІЛ 3. СПЕЦИФІКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПРОЦЕДУРИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ОСКАРЖЕННЯ 58
3.1. Відповідальність за порушення права адміністративного оскарження 58
3.2. Зарубіжний досвід адміністративного оскарження: порівняльно-правовий аспект 68
ВИСНОВКИ 77
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 81
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Водний кодекс України №213/95-ВР від 06.06.1995 // Відомості Верховної Ради України. – 1995. − №24. – ст.189
3. Кодекс законів про працю України №322-VІІІ від 10.12.1971 // Відомості Верховної Ради України. – 1971. − Додаток до №50
4. Кодекс адміністративного судочинства України №2747-ІV від 06.07.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №35-36, 37. – стор.1358. – ст.446
5. Кодекс України про адміністративні правопорушення №8073-X від 07.12.1984 // Відомості Верховної Ради України. – 1984. − №51. – ст.1122
6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. − № 25. − ст.131
7. Кримінальний процесуальний кодекс України №4651-VІ від 13.04.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2013. − № 9-10. − стор.474. – ст.88
8. Податковий кодекс
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи