Суд як учасник кримінального провадження
Бакалаврська робота Кримінальний процес
Суд як учасник кримінального провадження
Мова: Українська
Кількість сторінок: (73)
Додано: 31 травня
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми дослідження. Обравши курс на розбудову правової держави, Україна встановила одним з найбільш пріоритетних напрямків своєї діяльності визнання, дотримання й захист конституційних прав та свобод людини і громадянина.
Особливого значення це набуває у сфері кримінальної процесуальної діяльності, де права і свободи людини, зокрема, право на свободу й особисту недоторканість, недоторканість житла, таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання в особисте й сімейне життя, на збирання, збереження, використання й поширення конфіденційної інформації, зазнають суттєвого обмеження у зв’язку із кримінальним провадженням.
Визначальна роль у механізмі виконання прийнятого на себе державою обов’язку захищати права й законні інтереси особи має належати судовій владі, покликаній розв’язувати конфлікти правового характеру.
Конституція України проголошує Україну демократичною, соціальною та правовою державою. Таким рисам повинна відповідати
Показати ще
ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПРАВОВА ПРИРОДА СУБ’ЄКТІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 6
1.1. Поняття суб’єктів кримінального провадження 6
1.2. Класифікація суб’єктів кримінального провадження 11
1.3. Суд в системі суб’єктів кримінального провадження 21
РОЗДІЛ 2. ПОВНОВАЖЕННЯ СУДУ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 31
2.1. Функції і повноваження суду у стадії досудового розслідування 31
2.2. Функції і повноважень суду у судовому провадженні 52
ВИСНОВКИ 64
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 67
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Кримінальний процесуальний кодекс України №4651-VI від 13.04.2012 // Відомості Верховної Ради України. – 2013. − № 9-10. − стор.474. – ст.88
3. Про судоустрій і статус суддів: Закон України №1402-VIII від 02.06.2016 // Відомості Верховної Ради України. – 2016. − №31. − стор.7. – ст.545

Спеціальна література:
4. Блажівський Є. М. Актуальні питання кримінального процесу України: навч. посіб. / [Є.М. Блажівський, І.М. Козьяков, О.М. Толочко, С.С. Мірошниченко, Г.П. Власова та ін.]; за заг. ред. Є.М. Блажівського. – К.: Національна академія прокуратури України; Центр учбової літератури, 2013. – 304 с.
5. Бурмагин С. В. Уголовный суд России: монографія / С. В. Бурмагин. − М.: Изд-во «Юрлит-информ», 2010. − С.168-171
6. Бринцев В. Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади: монографія
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи