Конституційно-правовий статус Прем'єр міністра Італії
Бакалаврська робота Право\Юриспруденція
Конституційно-правовий статус Прем'єр міністра Італії
Мова: Українська
Кількість сторінок: (61)
Додано: 31 травня
Робота виконана у 2016 році.
Виконавча влада здійснюється повсякденно, безперервно і оперативно. Масштаби діяльності виконавчої влади дуже великі, її структурами охоплюються майже всі сфери суспільного життя: економіка, соціальна сфера, забезпечення безпеки і організація оборони, культури, освіти,
науки і т. ін.
Виконавча влада має універсальний характер і в часі, і в просторі, тобто здійснюється безперервно всюди, де функціонують колективи.
Очолювати таку складну і багатоманітну систему є дуже важливою і відповідальною місією. Сучасна Італія знаходиться на етапі розвитку державності, чим обумовлює необхідність постійних політичних і соціально-економічних змін, що відображаються на формі державного правління.
Неоднозначність процесів демократизації, які відбуваються останнім часом, відкривають перед конституціоналістами нові дослідницькі
напрями. Одним з таких напрямків, яке на сьогоднішній день набуває істотне значення і є безперечно актуальним - нормативне врегулювання конституційно-правового статусу
Показати ще
ВСТУП 3
1 РОЗДІЛ. ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ СТАТУСУ ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА ІТАЛІЇ 5

1.1. Статус як теоретико-правова конструкція 5
1.2. Поняття і структура конституційно-правового статусу Прем'єр-міністра Італії 9
1.3. Конституційно-правовий інститут в Італії 12
2 РОЗДІЛ. ЕЛЕМЕНТИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА ІТАЛІЇ 17

2.1. Передумови сучасного конституціоналізму в Італії 17
2.2. Призначення Прем'єр-міністра в системі державної влади в Італії і його функції 33

2.3. Формування уряду: досвід Італії 35
3 РОЗДІЛ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПРЕМ'ЄР-МІНІСТРА ІТАЛІЇ В МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ 40

3.1. Історичний екскурс діяльності Прем'єр-міністрів Італії 40
3.2. Дослідження діяльності Прем'єр-міністра Італії на сучасному етапі 51
ВИСНОВКИ 58
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


60
1. Вільна енциклопедія [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki.
2. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : [підручник] / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник ; [за ред. Я. Ю. Кондратьєва]. — К. : Юрінком Інтер, 2003. — 464 с. Бібліогр. : с. 455 — 460.
3. Зонова Т.В. Италия вновь объединяется // МГИМО. - 17.03.2011. – URL: http://www.mgimo.ru/news/experts/document183760.phtml
4. Зонова Т.В. Правительственный кризис в Италии// МГИМО. – URL: 30.09.2013. - http://www.mgimo.ru/news/experts/document241905.phtml
5. Зонова Т.В. Современная Италия - ключевые вопросы внешней и внутренней политики / Т.В. Зонова // Россия и государства Апеннинского полуострова на современном этапе. Доклады Института Европы №285 / под ред. Ал.А. Громыко. - М.: ИЕ РАН, 2012.
6. Історія держави і права зарубіжних країн / В. І. Орленко, В. В. Орленко. — К. : Вид. Паливода А. В., 2008. — 244 с.
7. Коломієць Ю.М. Інститут глави держави в системі вищих органів
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи