Поняття, ознаки та види спеціальних режимів господарювання
Бакалаврська робота Господарське право
Поняття, ознаки та види спеціальних режимів господарювання
Мова: Українська
Кількість сторінок: (69)
Додано: 29 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
45%
Робота виконана у 2017 році.
Актуальність теми. У сфері правового регулювання господарської діяльності одним із важливих питань є забезпечення за допомогою права розумного балансу інтересів суб'єктів господарювання і держави в цілому. Для цього держава може застосовувати різні правові засоби, що дає можливість створити найбільш ефективну систему правового регулювання. Таким засобом є спеціальні режими господарської діяльності, що передбачають надання податкових, митних та інших пільг суб'єктам господарювання, які здійснюють діяльність на даній території. До вказаних відносяться вільні економічні зони, офшорні зони, технопарки, технополіси та інші утворення, що спрямовані на розвиток торгівлі, виробництва, інновацій, метою яких є підвищення соціально-економічного розвитку даного регіону та країни загалом.
Там, де необхідно залучити додаткові фінансові, трудові ресурси і є сенс створити привабливі економіко-правові умови, застосовуються заходи заохочення, а в тому випадку, якщо необхідно посилити державний
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 6
1.1. Поняття та види спеціальних режимів господарювання 6
1.2. Поняття та правовий статус спеціальних (вільних) економічних зон в господарському праві 13
1.3. Ознаки та типи спеціальних (вільних) економічних зон 18
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ КОНЦЕСІЇ ТА ІНШІ (ОКРЕМІ) ВИДИ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 23
2.1. Поняття концесії та базові засади на яких будується концесійна діяльність в Україні 23
2.2. Поняття, ознаки та характеристика інших видів спеціальних режимів господарської діяльності 30
2.3. Правове закріплення інших видів спеціальних режимів господарської діяльності та практичний механізм реалізації правових положень 44
РОЗДІЛ 3. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ РЕЖИМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 54
3.1. Міжнародні договори та інші міжнародні засоби регулювання спеціальних режимів господарювання 54
3.2. Гармонізація національного законодавства щодо спеціальних режимів
Показати ще
Нормативно-правові акти:
1. Конституція України №254к/96-ВР від 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст.141
2. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №18. – ст.144
3. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. – 2003. − №40. – ст.356
4. Про державний кордон України: Закон України №1777-XII від 4.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 2. – Ст.5
5. Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13.10.1992 р. № 2673-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 50. – Ст. 676.
6. Про інноваційну діяльність: Закон України №40-IV від04.07.2002 // Відомості Верховної Ради України. – 2002. − №36. − ст.266
7. Про концесії: Закон України №997-XIV від16.07.1999 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. − №41. − ст.372
8. Про мобілізаційну
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи