Адміністративно-правове регулювання боротьби з корупцією в Україні
Бакалаврська робота Адміністративне право
Адміністративно-правове регулювання боротьби з корупцією в Україні
Мова: Українська
Кількість сторінок: (58)
Додано: 13 грудня 2019
Унікальність
antiplagiatru
55%
Робота виконана у 2017 році.
Правове регулювання боротьби з корупцією є надзвичайно важливим для вивчення, оскільки кожна держава світу має досвід боротьби з таким явищем як корупція. Це явище становить собою небезпеку для держави, суспільства і кожної конкретної людини окремо. У країні, що уражена корупцією, різко знижуєтьсяефективність економіки, посилюється убогість і соціальна нерівність, розширюється прірва міжсуспільством і владою, політика перетворюється на сферу розподілу національного багатства, розкладаються моральніпідвалини суспільства, завдається непоправної шкоди престижу країни на міжнародному рівні. Корупція демонструє повну байдужість державних посадових осіб до суспільної користі, до закону, до народу, до кожного громадянина. Вона становить собою злиттямонополії влади, необмежених повноважень державних службовців у прийнятті рішень і відсутності жорсткої правової підзвітності та підконтрольності чиновників.
Вплив корупції як соціального, економічного та політичного явища на розвиток усього
Показати ще
ВСТУП 3
РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОРУПЦІЇ 5
1.1. Історія виникнення та шляхи формування явища «корупція» 5
1.2. Поняття та ознаки корупції у науці та правотворчості 12
РОЗДІЛ II. СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ 25
2.1. Спеціально створені органи із запобігання корупції 25
2.2. Незалежні державні структури у сфері боротьби із корупцією 28
2.3. Протидія корупції з боку громадськості та політичних партій 30
РОЗДІЛ III. УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 40
3.1. Практика зарубіжних країни щодо протидії корупції 40
ВИСНОВКИ 51
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 53
1. Конституція України: Основний закон від 28 черв. 1996 р. №254к // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – с. 141.
2. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10. 2014 р. №1700-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. - № 49 - с. 2056.
3. Про національне антикорупційне бюро України: Закон України від 14.10. 2014 р. №1698-VII // Відомості Верховної Ради України. - 2014. - № 47 - с. 2051.
4. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції: міжнародний документ від 31.10.2003 // Відомості Верховної Ради. – 2007. – № 49.
5. Корупція: теоретико-методологічні засади дослідження / керівник авт. кол. доц. І.О. Ревак. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – с. 220.
6. Явище політичної корупції: теоретико-методологічний аналіз : монографія / Г. В. Кохан. – К. : НІСД, 2013. – с. 232.
7. Быстрова А., Сильвестрос М. Феномен коррупции: некоторые исследовательские подходы [Електронний ресурс] – Режим доступу:
Показати ще
offer
Замов унікальну роботу зараз
і отримай знижку 30 грн
Отримати бонус
Дізнатися вартість роботи